Seneste opdateringer

 • 12.08.2011 Ugeavisernes høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (digital annoncering m.v.)

  Ugeaviserne Mener nr. 3/2011

  Indledningsvis ønsker Ugeaviserne at udtrykke stor bekymring for de foreslåede ændringer. Ugeaviserne har stor sympati for at forenkle og afbureaukratisere, men når forenklingen sker på bekostning af borgernes retssikkerhed og inddragelse i relevante anliggender, finder Ugeaviserne at afbureaukratiseringen bør ske andre steder.

  Læs mere
 • 28.01.2011 Høring om ændring af markedsføringsloven m.v.

  Ugeaviserne Mener nr. 1/2011

  Danske Mediers Forum har med tak modtaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til forslag til ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum i høring.

  Læs mere
 • 19.11.2010 Ugeavisernes henvendelse til Trafikudvalget

  Ugeaviserne Mener nr. 6/2010

  Brancheorganisationen Ugeaviserne retter henvendelse til Trafikudvalget for at gøre opmærksom på, at en vedtagelse af Postloven som fremsat kan have store negative konsekvenser for leveringen af ugeaviser.

  Læs mere
 • 01.11.2010 Vejledning om skjult reklame Forbrugerombudsmanden udsendte i 2006 en vejledning vedrørende reklameidentifikation - Skjult reklame Læs mere
 • 01.11.2010 Der er forskel på annoncer og redaktionel tekst Danske Dagblades Forening og Journalistforbundets fælles udtalelse om tekstreklame Læs mere
 • 22.09.2010 Ugeavisernes henvendelse til Transportministeren

  Ugeaviserne Mener nr. 2/2010

  Fællesbrev til Transportministeren d. 21. juni 2010, vedrørende afklaring af befordringspligt

  Læs mere
 • 11.06.2010 Overenskomst med Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem KL, DDF, Ugeaviserne og DJ om vederlag for fremstilling og distribution af lydaviser, 2005 Læs mere
 • 01.03.2010 Høring over betænkning om offentlighedsloven

  Ugeaviserne Mener nr. 1/2010

  Danske Mediers Forum har med tak modtaget Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven (betænkning nr. 1510/2009) med dertil hørende lovudkast i høring.

  Læs mere
 • 30.01.2009 Ny Nej-tak ordning

  Ugeaviserne Mener nr. 1/2009

  Nu indleder Post Danmark informationskampagnen vedr. den nye nej-tak ordning

  Læs mere

Ugeaviserne Skindergade 7 1159 København K Telefon 3397 4000 Fax 3314 2325 E-mail: post@ugeaviserne.dk